Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg vil på det sterkeste protetstere mot dette lovforslaget!