Høringssvar fra Hilde Silseth

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei. Nei. Og NEI

Norge kan ikke bli et sånt land som fremmer segregering og forskjellsbehandling. Vaksinering er frivillig. Vaksinepass/koronasertifikat vil aktivt jobbe mot det faktum at vaksineringen er frivillig.