Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 174226

Dato: 06.05.2021

Jeg ønsker å vise min begymring rundt inflring av et koronasertifikat.
Regerinen skriver "
Et slikt sertifikat vil vi kunne bruke for å åpne samfunnet vårt mer og tidligere. "

Da lurer jeg på hvilken måte. Det holder ikke med en setning som forklaring. Videre står i teksten " er enige med rådene vi har fått fra helsemyndighetene om at koronasertifikat kan brukes for å ha større offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser. "

Så det betyr at som har tatt vaksine kan delta på arrangementer og ikke vaksinerte kan ikke det. Vakinen er frivillig og så lenge er det slik et sertifikat på dette er ulovlig. Det ser ut som det kommer til å bli brukt som en tvangsmiddel for å få alle til å vaksinere se "frivillig".

Jeg viser til erkæring om menneskeretigheter som i sine to førse artikler sier " Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter... Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. "

Videre viser jeg til Grunnloven § 92 som sier at styremaktene skal respektere og trygge mennesker i traktarar med menneskerettar som er bindene for Noreg, samt til § 106 som sier at alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene.

Koronasertifikat er i strid med menneskerettar og grunnloven. Å innføre et slikt sertifikat kan ha enorme konsekvenser for samfunnet!