Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

Ordningen med koronasertifikat er sterkt diskriminerende!

WHO seier nei til vaksinepass fordi de mener ordningen vil forsterke ulikhetene i verden.