Høringssvar fra Nils Oskar Johansen

Dato: 05.05.2021

Et stort nei til vaksinepass. Dette er diskriminerende ovenfor friske mennesker. Nå skal friske mennesker bli sett på som syke? Å hvor ble personvernet og taushetsplikten av? Min medisinske historie er mellom min lege å meg, ingen annen! Sist vi hadde denne type dokument var under 2 verdenskrig, da het det passerseddel.

Nei til passeseddel, ja til frihet!