Høringssvar fra Jarle Jacobsen

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Hei!

Vaksinepass som innebærer diskriminering av uvaksinerte, er et alvorlig inngrep i folks frihet. Dette kan føre til indirekte vaksinetvang. Ingen skal tvinges, særlig ikke når vaksinen fremdeles er på en nødgodkjenning. Å ta en slik vaksine MÅ være 100% frivillig, helt uten press av noe slag.

Om det likevel presses gjennom et krav om vaksinepass må de som har hatt covid få minst like lang gyldighet på sertifikatet som de som har latt seg vaksinere. Så langt ser vi ingen signaler på at de som har hatt viruset ikke har dårligere immunitet en vaksinerte.

Bruk av vaksinepass for å segregering har etiske og juridiske aspekter som burde ført til lengre høringsfrist. En uke på dette er for lite.

Den dagen vaksinene er ferdig godkjente (2023/2024) stiller jeg meg mer positiv til eventuelle vaksinepass, men slik situasjonen er i dag bør dette stoppes.