Høringssvar fra Kjetil André Nilsen

Dato: 11.05.2021

Jeg sier nei til vaksinepass da alle mennesker har rett til et fritt og selvstendig valg av vaksiner. Innføring av vaksinepass vil føre til medisinsk apartheid i Norge der resultatet blir et totalitært samfunn. Europarådet gir klart uttrykk for at vaksiner ikke skal være obligatoriske (resolusjon 2361). Samtlige vaksiner er fortsatt under utprøving og er kun nødgodkjente. Innføring av vaksinepass vil i praksis føre til at befolkningen blir presset til å la seg vaksinere med eksperimentelle vaksiner som bryter med Nürnberg-kodeksen.