Høringssvar fra Oddveig Myhre

Dato: 08.05.2021

Vaksinepass strider mot den norske grunnloven og menneskerettigheter. Nei til vaksinepass!