Høringssvar fra Anne Kari B Solstad

Dato: 06.05.2021

Den type Sertifikat er ulovlig i et fritt land! Det passer i land vi ikke liker å sammenlikne oss med! Det bryter med Grunnloven!