Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er stigmatiserende og strider mot Nürnberg koden.

Vi kan ikke si noe om langtidsvirkningene av denne vaksinen og å derfor tvinge folk som ikke selv opplever at de har risiko med korona til å ta den er både uetisk og uforsvarlig.