Høringssvar fra Oddny Margrethe Todnem

Dato: 10.05.2021

Jeg kan ikke stille meg bak et forslag som i første omgang vil dele samfunnet inn i mennesker som kan, eller ikke kan ta ulike avgjørelser grunnet egne private medisinske avgjørelser. I andre omgang kan tiltakene og mulighetene uten vaksinesertifikat bli strengere, og etter hvert kan man kanskje ikke møte opp på utdanningsinstitusjoner/skoler/jobber uten sertifikatet. Tenk alle som går glipp av utdannelsen sin, evt allerede påbegynt utdannelse.

Jeg frykter at dette vedtaket bare er starten til en rekke avgjørelser som ender opp med større og større ulikheter og deler befolkningen.