Forsiden

Høringssvar fra Anne- Marit Vollestad

Dato: 06.05.2021

Jeg stiller meg sterkt kritisk til et koronapass og kan ikke lengre se at vaksineringen kan kalles frivillig med et slikt tiltak. Det vil være en rasering av det norske samfunnet som er i stor grad bygd på tillit. Regjeringen viser ingen tillit til folket ved å innføre så harde tiltak. Det vil bli en grobunn for mistillit til styresmaktene og føre til stor splittelse i folket og økt diskriminering, Norge vil bli forandret for alltid. Antall som ikke ønsker å vaksinere seg kan øke ved en revaksinering hvis de opplever bivirkninger, og mange vil reservere seg for å vaksinere sine barn inntil vaksinene har blitt fullt godkjent. Det vil bli et samfunn med et stort antall mennesker som blir avskåret fra å leve et normalt liv og mulighet til å forsørge seg selv.

Kommersielle aktører bør ikke få innsyn i om folk er vaksinert eller ikke.