Høringssvar fra Arild Hammerø

Dato: 11.05.2021

Vaksinepass er et uakseptabelt tiltak i et demokratisk samfunn. Vaksiner skal være frivillig. Vaksinepass fører til sorteringssamfunn, og press på enkeltindivider for å ta vaksiner. Dette er indirekte tvang. Det er også stor fare for at vaksinepass og tanken om at vi kan merke enkeltindivider basert på deres medisinske valg, kan misbrukes ved senere anledninger dersom dette blir en akseptert praksis. Følgene av dette kan være katastrofale.