Høringssvar fra Mona Mahamed

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

I mot Karona/vaksine pass