Høringssvar fra Harry Lysvand

Dato: 07.05.2021

Å innføre ett koronasertifikat og endre lovgivningen i smitevernsloven med begrunnelsen som er lagt til stede er direkte ikke faglig forankret med det vi vet om koronaviruset pr idag. Punktene under beskriver noen områder som vi idag ikke har god nok vurdering for å innføre ett slik pass.

1. VAKSINEBESLUTNINGSTAKERE ER IMMUNE MOT ANSVAR

Coronavirus vaksinedødsfall dekkes ikke av livsforsikring fordi vaksinen er ett

"eksperimentell medisinsk inngrep"

2. Dna er ikke programmertbar, Dna er utsatt for Uv Stråler

Rna er programbar, Rna er realtivt motstandsdyktig mot Uv Stråler

Begge brukes til å lagre genetisk informasjon

Vaksinasjonen kan føre til at lymfocyttene i kroppens immunforsvar blir svekket til å oppdage og bekjempe nye typer bakterier og viruser.

3. Endre på menneske slik at vi blir programbar

4. Endre på våre frekvenser, Tenk temperatur

5. Einstein og Tesla, Galileo, var inne på dette. Tesla 3 , 6 og 9 , Opphøyning til ett høyere energinivå,

6. FORHISTORIEN TIL VAKSINESELSKAPENE

a. Aldri brakt en vaksine til markedet før covid (Moderna og Johnson & Johnson).

b. Er serieforbrytere (Pfizer, og Astra Zeneca)

c. Er begge (Johnson & Johnson).

d. Hvilken bakgrunn har dagens vaksinefirma og skandaler innen vaksinering og medisinering

7. DEN HISTORISKE FORSØKET PÅ Å LAGE CORONAVIRUS VAKSINER FRA 60 TALLET

8. DATAHULLENE SENDT TIL FDA AV VAKSINEPRODUSENTENE

a. EUA er ikke det samme som en full FDA godkjenning.

Betinget godkjenning betyr at det foreligger nok data til å vurdere at nytten av vaksinen er langt større enn risikoen, men at vaksineprodusenten må fortsette studiene og fortløpende gi legemiddelmyndighetene data som kommer til etter hvert.

b. FDA bare tillot vaksinene under "nødautorisasjon" bruk, som per definisjon betyr at vaksinene er medisinske eksperimenter.

c. det finnes ingen data som tyder på sikkerhet eller effekt vedrørende:

i. av alle under 18 år eller eldre enn 55 år

ii. Gravide eller ammende mødre

iii. Auto-immuntilstander

iv. Immunkompromitterte personer

v. Ingen data om overføring av covid

vi. Ingen data om forebygging av dødelighet fra covid

vii. Ingen data om varigheten av beskyttelse mot covid

viii. Vaksinasjon ang korona kan se på kampen som mot anti resistens bakterier.

9. INGEN TILGANG TIL RÅDATA FRA FORSØKENE ER INNLEVERT

10. INGEN LANGSIKTIG SIKKERHETSTESTING ER INNLEVERT

11. INGEN INFORMERT SAMTYKKE

a. Hva de fleste som tar vaksinen vet ikke er at fordi disse produktene er fortsatt i kliniske studier, alle som får skuddet er nå en del av den kliniske studien.

b. De er en del av eksperimentet.

c. De (som meg) som vurdere å ikke ta de, er en del av kontrollgruppen.

12. UNDERRAPPORTERING AV BIVIRKNINGER OG DØD

a. mindre enn 1% av alle bivirkninger på vaksiner er faktisk sendt til National Vaccine Adverse Events Reports System (VAERS)

13. VAKSINENE STOPPER IKKE OVERFØRING ELLER INFEKSJON

a. Det primære endepunktet (hva vaksinene er ment å oppnå) er å senke symptomene dine.

b. Det kan ikke hindre oss i å spre viruset.

c. Det kan ikke stoppe viruset fra å infisere oss når vi har det

14. FOLK BLIR COVIDSMITTET ETTER Å HA BLITT FULLT VAKSINERT

15. DEN TOTALE DØDSRATEN FRA COVID

a. Ifølge CDCs egne tall har covid en overlevelsesrate på 99,74 %.

b. Vanlig influensatilfeller har synket med 99% det siste året. Er alle registrert som coronatilfeller.

16. DE OPPSVULMEDE COVID DØDSTALLENE

a. Inntil covid, alle koronavirus (forkjølelse) ble aldri oppført som den primære dødsårsaken når noen døde av hjertesykdom, kreft, diabetes, auto-immun forhold, eller andre store ko-sykelighet

b. endret både W.H.O. og C.D.C. sine retningslinjer slik at de som er mistenkt eller sannsynlige (men aldri ble bekreftet) for å ha dødd av covid, også er inkludert i dødstallene.

c. Ifølge CDCs egne tall, (bla ned til delen "Comorbidities og andre forhold") bare 6% av dødsfallene som tilskrives covid er tilfeller der covid synes å være det eneste problemet for hånden.

d. Hvorfor er dødsraten av influensa overført til coronadødsfallene

17. VIRUSET FORTSETTER Å MUTERE

Muterer det omtrent hver 10. (Geert Vanden Bossche)

18. Ny sykdom som kommer fra vaksinen. AstraZeneca. Heter for VITT (vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni

19. SENSUR ... OG FULLSTENDIG FRAVÆR AV VITENSKAPELIG DEBATT

Mangler debatt om:

Lockdowns, maske iført, sosial-distansering, vaksine effekt og sikkerhetsstudier, hvordan screene for følsomhet for vaksineskade og terapeutiske midler (f.eks. behandlingsalternativer for ikke-vaksine)

20. VERDENS LEDENDE VACCINOLOGIST SLÅR ALARM

21. JEG VIL VÆRE EN GOD BORGER

a. Hvis nedstengninger fungerer, vil jeg gjøre min del og bli hjemme

b. Hvis masker fungerer, vil jeg ha dem på meg

c. Hvis sosial distansering er effektiv, vil jeg overholde bestemmelsene

d. Men hvis det er bevis for at de ikke gjør det (masker for eksempel), vil jeg høre det beviset også

e. Hvis høyt anerkjente forskere har forskjellige meninger, vil jeg vite hva de mener.

f. Jeg vil ha en sjanse til å høre deres argumenter og gjøre opp min eget meining

g. Jeg tror ikke jeg er den smarteste personen i verden, men jeg tror jeg kan tenke

h. Kanskje jeg er rar, men hvis noen er sensurert, så jeg virkelig ønsker å høre hva de synes

Når det gjelder selve koronapasset så vil jeg også her ha klart svar fra vår regjering hva dette vil si.

Kan regjeringen garantere at følgende ikke kommer til å bli knyttet opp mot ett vaksinepass.

 • At passet ikke kommer til å bli brukt opp mot å oppsøke det offentlige rom
 • At passet ikke kommer til å bli brukt for å kunne delta på div konserter og kulturarr.
 • At passet ikke kommer til å bli brukt for å bestille reiser eller reise innenlands
 • At passer ikke kommer til å bli brukt til å kontrollere våre liv
 • At passet ikke kommer til å bli brukt til å forskjellsbehandle mennesker ut fra ideologi, kultur, kjønn og rase
 • At passet ikke kommer til å bli brukt til å forskjellsbehandle folk, økonomisk
 • At passet ikke kommer til å bli brukt til å gi helsetjenester
 • At passet ikke kommet til å bli brukt/forskjellsbehandle personer ved kjøp og leie av bolig
 • At passer blir brukt til å underkjenne norske tradisjoner, kultur, personlige rettigheter og vårt rettssystem og lovgivning
 • At passer ikke blir brukt til å opprette ett sosialt kredittsystem
 • At passet ikke undergraver/bryter vår grunnlov

Vi har hatt i store deler av det siste året nedstegninger som har direkte berørt flere hundre tusen nordmenn. Mange har mistet sitt livsgrunnlag og mange har mistet jobben sin. Alt er bygget opp under smittetall og dødelighet. Skremselpolitikken har ført til at vanlig folk har mistet sitt naturlig spørrende jeg. Ønske om å komme tilbake til det normale samfunnet er så sterkt at di fleste godtar at det innføres ett vaksinepass som klart vil sette folk i båser. Hvordan vil ett slikt vaskinepass ivareta alle innbyggerne som av mange ulike årsaker ikke tar denne vaksinen? Språkbruken i det offentlig rom har det siste året blitt så forverret og delt inn i leirer at det kommer til å koste noe av den demokratiske modellen som landet er bygget opp på. Norge er bygget opp på vår tillitt til rettsystemet og at alle følger norske lover. Hvis ett slik vaksinerpass bryter med vår grunnlov og menneskets frie vilje og frarøver oss ytrings/bevegelsesfriheten så bør ikke vår folkevalgte regjering innføre dette. Vi har idag passert det punktet der dugnadsånden og at vi ikke har lov til å stille spørsmål og få svar ang koronaen. At regjeringen ikke har hatt fokus på behandlingsalt mot korona er også merkelig. Idag er det mange fagmiljøer som har erfaring på dette områder. Kan nevne følgende behandlinsformer på dette.

· hydroxyklorokin + antibiotika

o Grunnen til kombinasjonen i den franske studien er at antibiotika kan ha effekt på immunsystemet

o De som blir alvorlig syke av covid-19, kan få såkalt sekundær bakteriell infeksjon. Det er de som får store problemer med luftveiene, og da vil antibiotika kunne virke.

o Men da må vi vite hvilken bakterie det er først, før vi bruker antibiotika

· Convalescent plasma

· Baricitinib

· Remdesivir, også kjent som Veklury®, er i en klasse behandlinger som kalles antivirale midler. Det fungerer ved å stoppe SARS-CoV-2 fra å spre seg i kroppen

· Kortikosteoid

· Ivermektin, Vit D

 • Klordioksid er effektivt i behandlingen av COVID19

Informasjonen som idag finnes på internett gjør at regjeringen ikke kan definere hva folk skal tenke. Dette høringssvaret er bygget opp på ledende org. og høyt aktede fagfolk innenfor sitt virke. Her er noen av kildene som er brukt.

a. Geert Vanden Bossche

b. GreatReject – Meget bra side som omhandler corona

c. Principia Scientific

d. Kary Mullis Coronatestens far.

e. Dr Byram Bridle

f. J. Bart Classen

g. Statens legemiddelverk.

h. MedAlerts.

i. Dr.Vernon Coleman

Slik dagens situasjon er og at vi til høsten kan få nye former for korona som vi ikke er vaksinert mot, så vil en innføring av ett vaksinepass førte til ett todelt samfunn og vil sette vårt demokrati på store prøver. Ett vaksinepass kan ikke ta alle variabler innover seg. Det er allerede stater i Usa som ikke kommer til å innføre ett slikt pass. Hvordan skal vi forholde oss til disse. Ett vaksinepass vil med andre ord arbeide mot sitt eget prinsipp. Det vil ikke fungere.