Høringssvar fra Liliia

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei, takk.
Dette er begynnelsen på diskriminering og brudd på menneskerettighetene.