Høringssvar fra Liv Hauffen

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Hvorfor i all verden skal vi ha et vaksinesertifikat? Ikke vet vi hvordan Covid 19 oppfører seg videre fordi om man er vaksinert, hvor smittsom man er, om man blir syk og hvor syk allikevel? Derfor er det en urett å innføre dette og dermed innskrenke livet til mange mennesker! Og hvor lenge skal et slikt sertifikat gjelder? I all denne usikkerheten? Hvorfor er dette ikke slått stort opp i media? Slik at vi kunne få en virkelig tankeutveksling om dette i alle samfunnslag. Derfor synes jeg at det er feil å innføre et slikt sertifikat, det er alt for lite utredet.

Liv Hauffen