Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 153545

Dato: 06.05.2021

Dette forslaget må stanses! Det er en tvang som heller skaper Apartheid blant befolkningen. Er det først etablert, er det ikke godt å vite om man kommer inn gjennom dørene på lokalbutikken, befordringsmidler og andre kjente steder/kontorer/lege- og ellers service-institusjoner - uten denne Passerseddelen. Både vaksinene, innføringen av dette sertifikatet samt høringen er preget av hastverk, slik at folk flest ikke får tenkt seg om, før det er for sent.