Høringssvar fra Maurith Julie Fagerland

Dato: 10.05.2021

Ett vaksinepass vil være en totalitær inngripen i vår personlige frihet. Dette dreier seg om en nyutviklet, eksperimentell vaksine. At man indirekte skal presses til å måtte akseptere dette for å beholde sin frihet og for ikke å bli behandlet som annenrangs borgere er ufattelig.

Dette blir i praksis en innføring av et moderne apartheid-system. De gruppene i samfunnet som har sørget for størst spredning av smitte blir dullet med, mens regjeringen straffer de som lojalt har fulgt reglene men er skeptisk til en vaksine som ikke er utprøvd! I tillegg til at det er hinsides rimelighet, kan det på sikt bli ett tungt ansvar å bære om bivirkninger blir som en del, også innenfor dette fagfeltet, antyder!

Med hilsen

Maurith Julie Fagerland

Arendal