Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksinepass som innebærer diskriminering av uvaksinerte, er et alvorlig inngrep i folks frihet. Da blir det synonymt med vaksinetvang. Ingen skal tvinges, SÆRLIG ikke når vaksinen ikke er behørig utprøvd. Det viser seg at den slett ikke er risikofri. Å ta en slik vaksine MÅ være 100% frivillig, helt uten press av noe slag.