Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Da dette bryter med den Norske grunnlov, Internasjonale menneskerettigheter og diskrimineringsloven " lov om likestilling" er jeg sterkt imot et slikt vaksinepass.

Det er fritt vaksinevalg i Norge, så derfor blir " vaksinetvang " gjennom et vaksinepass helt uhørt.

Kan også nevne at vaksinene som danner grunnlaget for vaksinepass er kun nødgodkjent, og har aldri tidligere vært godkjent for bruk på mennesker.