Høringssvar fra Jan Rene

Dato: 10.05.2021

NEI – til koronasertifikat/vaksinepass/grønt pass eller hva som måtte falle innunder.

USAs regjering sier det er uaktuelt med koronapass, flere stater i USA har forbydd koronapass og bøtelegger parter som etterspør dette. WHO – Verdens helseorganisasjon sier også nei til koronapass, men likevel prøver dere å presse dette igjennom!?

Et koronasertifikat/vaksinepass, «grønt pass» eller hva ordlyden måtte være er en så alvorlig inngripens i menneskers frihet og rettigheter at det er urovekkende at det i hele tatt blir vurdert. Brudd på alt som er av prinsipper ved menneskerettigheter og grunnlov. Europarådets Resolution 2361, sier i seksjon 7.3.1; sørge for at innbyggerne blir informert om at vaksinasjonen ikke er obligatorisk og at ingen er under politisk, sosialt eller annet press for å bli vaksinert hvis de ikke ønsker å gjøre det og i seksjon 7.3.2 som er enda viktigere; sørge for at ingen blir diskriminert for ikke å ha blitt vaksinert på grunn av mulig helserisiko eller ikke ønsker å bli vaksinert. Brudd på grunnlovens paragrafer er vel å anse som brudd på de konstitusjonelle plikter. Kan ikke forstå annet enn at dette går under grunnlovens §85. Snu i tide!