Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Dødeligheten , IFR, for folk under 70 år er så lav at vaksine og vaksineprosjekt er uforholdsmessig og dermed diskriminerende både mht smittevernloven og EMK. Vaksinen er kun nødgodkjent, eksprimentell genbasert hvor de langsiktige virkningene ikke er kjent. Et vaksineprosjekt vil medføre press og opplevd tvang til å ta vaksinen og er dermed også i strid med Nüremberg koden . Den vil i stor grad medføre økt segregering. Det å ta en vaksine skal være frivillig, og det å bli pålagt noe slik oppfattes som brudd på menneskerettigheter og fritt helsevalg.