Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg skriver som privatperson og ønsker å være anonym. Som privatperson blir dette som å vise både sensitiv informasjon om min helse, samt hva mitt personlige synspunkt om å ta cov19 vaksine tilsier. Jeg ønsker ikke at andre uten min lege skal se informasjon om min helsejournal. Det er helt urimelig og går mot personvern loven vår. Angående mitt synspunkt vil dette bli enda et steg i å skape et polariserende samfunn der det tydelig blir et skille mellom dem som er i mot å ta vaksinen og dem som er for. Dette gir grunnlag for klasseskille der personer som ikke har riktig pass blir utfryst fra samfunnet, både i arbeid, jobbsøknad prosess, reising, handling og andre sosiale situasjoner. Så har vi i tillegg flere religiøse trossamfunn innen kristendommen som vil se på dette som et ledd i innføring av det som er beskrevet i bibelen som dyrets merke som fremkommer ved endetiden. I følge Johannes åpenbaring skal dyrets merke settes på panne og hånd til dem som følger dyret. De som ikke har et sånt merke blir utelukket fra all handel i samfunnet. Religions friheten i Norge er viktig, og det er også viktig å ta hensyn til kristne som faktisk tror på det som står i bibelen. Et vaksine pass som dette vil være grunnlaget for stor frykt blandt troende innen kristendommen om at endetiden er nær, som kan påføre unødvendig psykisk belastning på en veldig stor folkegruppe.