Høringssvar fra Odd Moen

Dato: 12.05.2021

Dette er en klar protest mot dette forslaget. For det første er det tvil rundt hele PCR-testen, og i tillegg er hele vaksinasjonfremstillingen tvilsom siden den er haste- og nødgodkjent. Derfor min klare protest mot dette forslaget .

mvh

Odd Moen