Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 122210

Dato: 06.05.2021

Jeg synes Corona sertifikat er diskriminerende.