Høringssvar fra Danielle Jacobsen

Dato: 09.05.2021

Jeg betrakter et eventuelt korona-sertifikat som totalt uakseptabelt og et angrep på prinsippet om borgernes likeverd og rett til å bestemme over sitt eget liv, i dette tilfelle retten til selv å avgjøre hvorvidt en ønsker å la seg vaksinere mot korona.

Dersom det blir innført korona-sertifikat som drastisk innskrenker ikke-vaksinertes rettigheter, betrakter jeg dette som et så grovt overgrep at jeg i så fall vil sørge for å bli smittet med korona, slik at jeg får de samme rettighetene som mine medborgere uten å måtte ta en vaksine jeg ikke ønsker å ta.

Danielle Jacobsen