Høringssvar fra Annelen Lund

Dato: 07.05.2021

Jeg vil med dette fraråde på det sterkeste å innføre koronapass. Jeg vil minne om Nurnbergkoden og at den leses på nytt ( eller for første gang) deretter minne om noen av de tingene Norge sier det står for som nasjon; rettferdighet, likhet og menneskerettigheter. Dette vil skape større skiller og forsterke diskrimineringen mellom og av det norske folk. I lys av at nedstengingen av Norge foregikk på en slik måte at det idag stilles store spørsmål ved lovligheten av en slik beslutningstaking, bør man nå trekke seg tilbake og for alvor diskutere hvor det er man vil at landet skal stå om 10 år. NEI TIL KORONAPASS!