Høringssvar fra Kari Bertheussen

Dato: 07.05.2021

Hva i all verden er det dere tenker med?? Vi ser et samfunn som er splittet. Vi ser hat, diskrimminerig, mobbing. På et nivå som ikke har eksistert tidligere i nyere tid. Dette har dere skapt. Nå vil dere skape et ytterligere skille - nazister og jøder kan det best sammenlignes med. Samfunnet raseres. Det er deres skyld. Dere har jo selv belyst hvordan dette bryter med menneskerettigheter og grunnlov, at det bidrar til økt diskrimminering i samfunnet. Ser dere ikke selvmotsigelsen. Innføres et vaksinepass i Norge, er det i praksis begått en grov forbrytelse mot det norske folk. Dette vet dere godt. Det norske folk er et fritt folk og vi aksepterer IKKE et vaksinepass!!