Høringssvar fra LFT&M

Dato: 06.05.2021

NEI TIL VAKSINEPASS!!!!

Hvor sikre er man i forhold til bivirkninger, smittereduksjon og varighet på disse såkalte koronavaksinene? Spesielt det siste er viktig - hvor ofte må vaksine og pass fornyes?

Hvor og hvor lenge skal ordningen vare?

Hva med alle mutantene som stadig dukker opp?

Når man ser på dødeligheten og sykeligheten av Covid-19, er denne høy nok til å forsvare en slik ressursbruk?

Er det gjort noen analyse på kost-nytte?

Enn uvaksinerte barn - hvordan skal vi forholde oss til de? Skal de «i følge med vaksinerte voksne» passere?

Hvem skal utføre passkontrollen, hvilke kvalifikasjoner skal slike kontrollører ha, og hva blir straffen for de som sniker seg forbi, eller ikke utfører kontrollen strengt nok?

Det er altså lagt opp til at man skal dele befolkningen inn i koronavaksinerte og uvaksinerte - slik at de som ikke ønsker, tør eller tåler vaksinen, eller kommer fra steder der vaksine ikke er tilgjengelig, skal holdes utenfor sammenkomstene dette vaksinepasset gir inngang til.

Det må jo isåfall åpnes egne steder for uvaksinerte, slik at vi får separate benker, barer og butikker slik at man klarer å skille de som er vaksinerte og uvaksinerte?

Skjønner ikke tankegangen her og at dette kan rettferdiggjøres i det hele tatt.

Dette strider også mot vår grunnlov, menneskerettigehter, Nürnberg-kodeksen og trolig flere lover som skal beskytte mennesker og

Gir ikke dette litt dårlig smak i munnen, i et historisk perspektiv?

Eller handler det egentlig bare om penger?

Vil avslutte med å påpeke at de ansvarlige for brudd på menneskerettighetene vil kunne bli stilt strafferettslig ansvarlige og dømt for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten.

Ansvarlige er både de som gir ordre og de som passivt eller aktivt medvirker til brudd på lover og forordninger som skal beskytte menneskeheten.