Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksinepass er ein dårlig ide!

Eg skriv dette på vegne av meg selv og min familie.

Å innføre eit vaksinepass i samfunnet vårt er et ekstremt inngripende tiltak,å vil føre til diskriminering av ei gruppe mennesker som ikkje har ønske om ei vaksine.

Eg er ikkje motstander av vaksine,men denne vaksina er ikkje ferdig utprøvd å godt nok testet enda. Etter det eg har lest tar det mindst to år til før den er tilstrekkelig utprøvd.

Slik eg ser det,er dette eit eksperement som vi ikkje veit resultatet av enda. Eg vil kalle det ei hastevaksine. Mange fagfolk eg har lyttet til utaler at det finnes medesiner som har god effekt på covid 19..spesieli i tidlig fase av smitte. Blant anna Hydoxoklorokin. så i utganpunktet burde ikkje ei hastevaksine blitt fremstilt som eineste reddning.

Eg har tre barn som betyr alt for meg,og eg vil sjølsakt dei skal leve livene sine som frie mennesker. Bestemme over egen kropp,og ha frihet til å bevege fritt seg slik menneskerettighetene seier.Eit vaksinepass fryktar eg verte eit verktøy for overmakten til å få totalkontroll over befolkningen.Trur også det vil skape eit klart klasseskille i samfunnet. Eit slikt totalitert styre vil ikkje vi ha!

mvh Einar.