Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Et koronasertifikat er uetisk og vil separere befolkningen som har store konflikskapene konsekvenser. De som evt vedtar dette er med på å føre krig mot befolkningen. Folket er misinformert og manipulert gjennom medienes propaganda av frykt som tydeligvis er i regjeringens interesser.

Nei til koronasertifikat

Nei til denne regjering og de rammer og verdier den er tuftet på.

Bedraget er for fler og fler åpenbart.