Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Vær klar over følgende! Dette lovforslag bryter med både Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 - 113. De Internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1, 3,12, 13, 18 og 30. Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl. vedl. 1. Vær også klar over følgende: De vaksiner som danner grunnlaget for det planlagte vaksinepass, er samtlige kun nødgodkjente, eksperimentelle vaksiner som aldri tidligere er testet ut på mennesker. Myndighetenes press mot befolkningen for å la seg injisere med disse, bryter mot Nürnberg-kodeksen. De ansvarlige vil kunne bli stilt strafferettslig ansvarlige og dømt for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Ansvarlige er både de som gir ordre og de som passivt eller aktivt medvirker til brudd på de ovennevnte lover og forordninger.