Høringssvar fra Katharina Vingmark

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg sier nei til vaksinepass!