Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er imot vaksinesertifikat pga. at at det setter vanlige menneskerettigheter samt alle andre personlige rettigheter til side, og man aldri vet hvilke instanser som kommer til å anvende seg av detaljene og for hva senere. Vaksinesertifikat virker heller ikke særlig hensiktsmessig ettersom det må fornyes hver 3. måned uansett, og vi etter all sannsynslighet har flokkimunitet i landet innen høsten, så virker det helt urimelig med slike overdrevne tiltak mot befolkningen.