Høringssvar fra Alf John Merkesdal

Dato: 12.05.2021

Min oppfatning er at et vaksinasjonspass er et verktøy til å splitte befolkningen. Et vaksinasjonspass strider mot Den Norske Grunnlov, Menneskerettighetene og Lov mot diskriminering. WHO sier selv følgende:
"Det finnes foreløpig ingen bevis for at mennesker som har blitt friske av Covid-19, og som har antistoffer i kroppen, er beskyttet fra å få en ny infeksjon."
Den uttalelsen fjerner all mulig grunn for å innføre et slikt pass. Den bekrefter at vi risikerer å ha smittede personer med en administrativ autorisasjon til å bevege seg fritt blant oss, og dermed utsette andre for smitte og sykdom. Jeg mener det er bedre å ta vare på og behandle de syke, og la folk beholde sin medfødte rett til å bevege seg fritt i samfunnet. Alle er friske til det motsatte er bevist.
Innføring av vaksinepass vil være et utilbørlig press til å la seg vaksinere med mRNA-vaksiner som mangler godkjenning. Det er allmenn kjent at disse vaksinene i dag kun har en midlertidig "nød"godkjenning, og forventes å bli godkjent i 2023. Det er også kjent at det allerede er registrert betydelige antall av både alvorlige bivirkninger og død som kan relateres til disse vaksinene.
Så mitt høringssvar er et klart og tydelig NEI til innføring av vaksinepass!