Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg synes at innføring av vaksinapass og endring av smitteloven er brudd på menneskelige rettigjetter, grunnloven og svekker demokrati i Norge. Vil ikke,stemme og støtte endringer i smitteloven.