Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg vil at vi skal ha et varmt samfunn som inkluderer alle. Er derfor imot koronapass.

Vi har trosfrihet i Norge. Noen tror at vaksine er bra. Andre gjør ikke det. Hvis bare den første gruppen får komme inn på steder, og ikke den andre, vil vi få et todelt samfunn der noen er inn og andre er ut.

Selv om vi ikke er enige må vi alle kunne få lov til å delta i samfunnet på lik linje.Det er en grunnleggende menneskerettighet vi har.

Innføring av koronapass minner om 2. verdenskrig, da enkelte grupper mennesker ble utestengt fra samfunnet på grunn av sin religion, legning, overbevisning eller funksjonsnivå.

Jeg vil ikke godta en lov som stenger ut mennesker.