Høringssvar fra Pernille Inehi Hveem

Dato: 11.05.2021

Corona sertifikatet er et sterkt brudd på holdningen vi har i Norge der ingen skal kunne diskrimineres, og det er et sterkt brudd på at alle borgere skal stille likt uavhengig av stilling eller personlig overbevisning. Påskuddet for å kaste disse prinsippene på dør er at samfunnet skal komme raskere tilbake i funksjon, og lovene som beskytter befolkningen fra segregering og undertrykkelse blir overtrådt med grunngivning av at det i første rekke er en midlertidig ordning.

I Norge sier man at folk ikke skulle kunne tvinges til å ta vaksinen, men Corona sertifikatet og regjeringens og medias holdning til Corona sertifikatet kan ses på som et stort steg mot press og tvang.
Under Nurnbergrettsaken (1945 -1949) ble det stadfestet for all fremtid at mennesker ikke skal påtvinges medisinsk behandling. Det ble også stadfestet at ingen mennesker skal bli stigmatiseres med symboler (den gang jødestjernen) eller pass med medisinsk informasjon som kan eller vil hindre menneskets frihet eller mulighet for fri ferdsel.
Jeg mener at enhver skal kunne velge om man ønsker å ta vaksinen eller ikke etter personlig overbevisning, og at man ikke skal kunne forskjellsbehandles i forhold til sitt valg. Jeg mener at Corona Sertifikatet er brudd på menneskerettigheter, våre lover og vår verdi som menneske.
Mvh,
Pernille Inehi Hveem