Høringssvar fra Laila J Salomonsen

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Innføring av koronasertifikat er en innføring av tvangsvaksinasjon i Norge. Vaksinasjon er og skal være frivillig. Det er en menneskelig rett å bestemme over egen kropp og helse. Det finnes ingen forskning som tilsier at tilsiktet mål oppnås med innføring av koronasertifikat. Å innføre et slikt sertifikat hvor vaksinerte får gå til "høyre" med alle rettigheter og uvaksinerte til "venstre" med et sterkt begrenset liv vil være lignende med apartheid regime og diktatur. Skal vi dit at uvaksinerte blir tvangsvaksinert for å kunne skaffe seg mat, og bevege seg fritt og ta gode valg for seg selv? Det er veldig begrenset forskning på område, og vi vet ikke hvor lenge vaksinen gir beskyttelse, vi vet ikke langtidseffekten av den. Det er altfor mange ubesvarte spørsmål, misvisende informasjon, statistikk etc. Det er noen veldig foruroligende bireaksjoner som ikke vi har sett med noen andre vaksiner før, og det er mitt valg om jeg utsetter meg for den risikoen. Kovidvaksinen er et stort menneskelig eksperiment.