Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksine sertifikatene vil skape en forskjell mellom mennesker. Frihetene som grunnloven og menneskerettighetene gir oss vil med dette bli gjort til et privilegium. Den skillen som sertifikatene skal innføre minner mye om Apartheid og hvordan mennesker blir delt i kategorier. Jeg er sterkt MOTSTANDER AV VAKSINE SERTIFIKAT.