Høringssvar fra Analou Barquilla Christophersen

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei.ønsker ikke vaksinepass!