Høringssvar fra Jørn Carel Flatland

Dato: 05.05.2021

Her er det altfor mange uklarheter. Hva med dem som er frarådet å ta den på grunn av helsesituasjon?

Hva med dem som ønsker å være mer sikker, og vil vente til vaksinene er ordinært godkjent?

Hva med opplysningene vi nå har om at man tross vaksine likevel kan både bli syk og være smittebærer?

Et slikt pass vil være frihetsinnskrenkende, og må ikke innføres.