Høringssvar fra John-Erik Aadland

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er i utgangspunktet et uansvarlig og forkastelig forslag, da vaksinepasset er basert på en eksperimentell vaksine som ikke har vært prøvd ut på mennesker før, og som man ikke kjenner langstidsvirkingene av!

At det er et vaksineeksperiment, er det ingen tvil om blant fagfolk, og siden vaksinepass er en måte å "tvinge" folk til å vaksinere seg, så er det i praksis ikke lenger frivillig å vaksinere seg! Dette forslaget kommer da i direkte konflikt med Nürnberg-kodeksen!

Det er er dessuten skremmende og helt uakseptabelt at myndighetene FØR etablering av evnt vaksinepass, innrømmer at de ikke vet hva/hvordan passet skal brukes i fremtiden!

At myndighetene allerede har skadet samfunnet og befolkningen betydelig, for en stor del med unødvendige restriksjoner, er hevet over enhver tvil og innføring av vaksinepass vil bare føye seg inn i rekken av negative effekter!

I tillegg er det mange mennesker som av forskjellige årsaker ikke kan la seg vaksinere og et pass vil skape en dårligere livssituasjon for dem!

Når vaksineprodusentene fratas ansvar for følgende av vaksineeksperimentet, er det urovekkende og bekymringsfullt i seg selv, og det svekker i høyeste grad tiltroen til at dette skal være en vaksine man kan stole på - og ihvertfall ikke noe å basere et vaksinepass på!

Det finnes heller ingen sikker dokumentasjon på at alle som er vaksinert vil være beskyttet mot smitte, eller kunne smitte andre!

All vaksine og medisin inneholder stoffer som er giftige for kroppen vår! Et sitat fra en lege: " You can not poison someone into health!"

Menneskets rett til helse, skal også inkludere retten til å nekte å la seg forgifte på bakgrunn av en udokumentert og feilaktig teori! Vaksinering er ikke basert på en vitenskapelig teori og det finnes overveldende bevis for at vaksiner ( generelt ) ikke er trygge eller effektive - og heller ikke i stand til å forebygge eller utrydde noen sykdom!

( Helse ) myndighetenes oppgave er å forbygge og gi råd/veiledning slik at folk kan beholde en god helse på en trygg og sikker måte! Det er derfor unektelig litt rart at myndighetene i løpet av 14 mnd, ikke har hatt fokus på forebyggende tiltak som styrking av immunforsvar og bruk av allerede eksisterende medisin som man vet har effekt og som ikke har bivirkninger!

I stedet er all info og tiltak basert smittetall og nødvendigheten av å la seg vaksinere, når man samtidig vet at 99,8 % av befolkningen er friske!

Men dette forslaget kan ikke sees på isolert, da det i bunn og grunn handler om å fullføre agendaen til legemiddelindustrien, ledet av WHO og som går ut på å få alle vaksinert ( selge vaksiner )! Ref. FN - Agenda 2030 som Erna Solberg støtter - og WEF som ser Covid 19 som en mulighet til innføre The Great Reset!

Myndighetene, ved Erna Solberg sier at det ikke er urettferdig å gi goder til dem som har valgt å være med på dette vaksineeksperimentet, men i realiteten er dette å snu ting på hodet, for det som skjer er at de som lar seg vaksinere får beholde de rettighetene de allerede har, men de som ikke vil la seg vaksinere, blir fratatt rettigheter de allerede har!

NEI TIL INNFØRING AV VAKSINEPASS!