Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

I det heletatt å sende slikt på høring er en avsløring av manglende historisk kompetanse/kunnskap.

Det vil føre til stigmatisering som man ikke skal så langt tilbake i historien for å se konsekvensene av. Det er så stor dissens og uvitenhet i temaet at slike lovforslag ikke bærer preg av velfunderte slutninger, snarere en panisk handling av og i ignoranse. At det norske folk er så konforme at de 9 av 10 ikke ønsker å stikke seg ut eller frem er ikke ensbetydende med at det er fritt frem for regjering å "hasteforeslå" tiltak som på sikt fører til forskjellsbehandling og klasseskille i befolkningen. Dette vitner kun om manglende føling og den arroganse regjeringen har ovenfor folket de er tenkt å lede.

Ideen om vaksinepass vitner om dårlig bedømming i flere ledd.

Med det resultat: frata friske folk grunnleggende rettigheter og eller tvinge de til vaksine for at de skal kunne opprettholde allerede grunnleggende menneskerettigheter.

Regjering skal tjene folket og ikke opperere etter eget forgodtbefinnende, med manglende faktagrunnlag og laber kunnskap.

Et forslag så lite faglig vurdert vitner om synsing og bør forkastes.