Høringssvar fra Amanda

Dato: 11.05.2021

Jeg mener at vi IKKE burde stemme for bruken av koronasertfikat. Begrunnelser om at man må "ofre rettighetene" sine for det store bildet, indikerer at noen andre sitt liv er viktigere. Rettighetene til en gruppe mennesker overstyrer IKKE individet.