Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette er ikke akseptabelt i et demokrati. Det blir ennå et sted mot et fascistisk samfunn.