Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt i mot koronapass. Det kan medføre store konsekvenser for vårt samfunn. Det gir ikke minst grunnlag for diskriminering av dem som er av annen politisk eller religiøs mening, samt de som lider av hyperallergi eller har sykdommer og komplikasjoner der vaksine er frarådet. Dette kan skape et apartheid-samfunn mellom vaksinerte og uvaksinerte . Dette vil bryte med Grunnlovens paragraf 106 om bevegelsesfrihet innenfor rikets grenser.

vaksinen er en mRNa -vaksine og er ikke nok utprøvd over lengre tid på store popula, og kan ha uante negative helsemessige langtidsvirkninger for den vaksinerte. Dette passet er jeg redd kan åpne opp for et fremtidig overvåknings samfunn.

Jeg referer til et fagskriv utarbeidet av faggruppen i foreningen for Fritt Vaksinevalg Publisert 07.05 2021

Det finnes ikke vitenskapelig belegg for å hevde at vaksinen kan stoppe smittespredning. Den vaksinerte vil kunne bli smittet , bli syk og kan spre smitten videre til andre. Det gir derfor ikke mening å skulle forskjellsbehandle vaksinerte og uvaksinerte personer.

ingen av vaksinerte mot SARS -Cov -2 viruset har kunnet demonstrere at de er i stand til å stoppe smittespredning . Studiene til vaksineprodusentene indikerer at vaksinasjon kan gi mildere symptomer ved Covid -19 sykdom, men den hindrer ikke den vaksinerte å bli smittet å bli syke og stopper ikke smitteoroduksjon.

Man vet også lite om hvor lenge vaksinene har en viss beskyttende effekt, og i hvilken grad de kan virke mot de muterte variantene av viruset.

Vi stiller oss undrende til at det ennå ikke har blitt igangsatt en uavhengig studie som kan avklare om vaksinene kan stoppe smittespredning eller ikke. Inntil det foreligger flere slike studier som samlet og entydig viser at vaksine stopper smittespredningen finnes det ikke noe medisinsk faglig belegg for hverken vaksinekampanjene eller grunnlaget for å innføre koronasertifikat eller vaksinepass.
vaksinepass kan ikke således ha noen medisinsk funksjon så lenge denne kunnskapen ikke er etablert.

Man har i 50 år forsøkt å utvikle influensavaksiner som kan stoppe smittespredningen uten å lykkes. Det er derfor lite sannsynlig at man vil kunne oppnå en slik effekt med disse nye vaksinene.

i mangel av dokumentert smittehemmende effekt, finnes det heller ikke noe faglig medisinsk grunnlag for forskjellsbehandling av vaksinerte og uvaksinerte personer i samfunnet. All diskriminering av personer som velger å avstå fra å ta en vaksine vil bryte med basale menneskerettigheter.

Som vi leser ovenfor er ting meget usikkert når det gjelder smitte og overføring av smitte fra vaksinerte. Generelle er jeg ingen vaksinemotstander , men jeg mener bestemt at vaksinen må være frivillig. Jeg har full respekt for de som tar den, og ikke minst de som må ta den. Igjen understreker jeg at den må være frivillig!

Jeg har selv utviklet autoimmune sykdommer av vaksine og har fått legeattest for at jeg ikke skal ha denne injeksjonen , da man ikke vet følgene av den , når jeg er allergisk ovenfor flere stoffer i vaksiner.

Denne tiden hvor media spyr ut skremselspropaganda 24/7 gjør det noe med samfunnet. Ta til fornuft å ikke gjøre det enda værre.

Mvh Inga