Høringssvar fra Emily Natalie Su

Dato: 10.05.2021

Jeg er i mot vaksine sertifikat fordi det vil ha ringvirkningseffekter som skaper store skiller i samfunnet basert på tvang på ulike plan. Vaksine sertifikat trengs ikke for å gjenåpne samfunnet. Vi er smartere enn som så.