Høringssvar fra Martin og Hildora Willemoes Hansen

Dato: 08.05.2021

Koronasertifikat er ikkje naudsynt og strider mot retten til å delta i samfunnet uten å bli med i et medisinsk og politisk eksperiment og det strider mot all sunn fornuft.

1. Sjukdomen er ikkje farligere enn vanleg influensa.

2. "Vaksinene" og gjennomgået sjukdom gir ingen lovnad på immunitet eller mot å bli "smittet" eller "smitte" andre.

3. Testene gir opp til 97% falske positiver og er såleis ubrukelege.